Stadsplan för Avesta

Avesta kommun har med stöd av konsultföretaget Spacescape och Ax:son Johnson Stiftelsen under 2016-2018 tillsammans arbetat fram underlag till en visionär stadsplan för Avesta. Här kan du läsa om arbetet och de dialoger som genomförts med Avestaborna.

Bästa platsen
Bästa visionen
Dialograpport
Utbyggnadsanalys
Stadskärneanalys
Stadsbyggnadsprogram
Företagargatan
Högupplösta framtidsbilder

Vill du veta mer om arbetet med stadsplanen?

Peter Granqvist, Avesta kommun, peter.granqvist@avesta.se
Alexander Ståhle, Spacescape, alexander.stahle@spacescape.se